2012/06/14

VIETSUB 120607 Big Bang Extraordinary 20's DVD G-Dragon cuts

Image hosted by servimg.com

Link Youtube
Link Dailymotion
Link Cyword
Làm cách nào để kiếm từ 1 đến 10 triệu đồng/tháng với 5 phút rảnh rỗi mỗi ngày?

Satavina sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Bạn chỉ cần truy cập vào trang web http://satavina.com/Register.aspx?hr...om&hrID=179718

http://satavina.com/Register.aspx?hr...om&hrID=179718

Các bạn điền thong tin như sau:

Email người giới thiệu: jackcao1703@yahoo.com

Mã số người giới thiệu: 00179718Xem các video và tin quảng cáo trong mục "Quảng cáo thân thiện", và giới thiệu thật nhiều bạn bè cùng xem quảng cáo.

Satavina sẽ trả tiền xem quảng cáo cho khách hàng thông qua hình thức tính điểm cho mỗi thành viên vào xem quảng cáo. Tính bình quân, số điểm bạn có thể kiếm được như sau:

- Xem video quảng cáo: 10 điểm/giây.
- Đọc quảng cáo: 10 điểm/giây.

Ví dụ:
Trong 1 ngày bạn dành 5 phút xem quảng cáo thân thiện, bạn có thể kiếm được: 10x60x5= 3000điểm, như vậy bạn sẽ kiếm được 300đồng (công ty tính 10điểm=1đồng). Không chỉ vậy, Satavina còn tính điểm cho bạn khi bạn giới thiệu những người khác xem quảng cáo.

thanks.

Lưu ý note: Nếu các bạn không đăng nhập vào satavina sau 30 ngày thì sẽ bị trừ hết tài khoản số điểm.

Sau 60 ngày sẽ bị khóa tài khoản tk

No comments:

Post a Comment